Czym się wyróżniamy?

  • Na nowo poznasz Pismo Święte 
  • Zrozumiesz kontekst powstania tekstu, ówczesną kulturę oraz język, co jest istotne do właściwej interpretacji Słowa
  • Zrozumiesz szereg połączeń między księgami, które się wzajemnie uzupełniają.
  • Dowiesz się jak Jezus rozumiał plan Zbawienia, jak możesz z niego w pełni korzystać oraz jaka jest Jego wizja Królestwa Niebieskiego.
  • Poznasz, przeanalizujesz i zrozumiesz sposób Jezusa na głoszenie Ewangelii oraz wyciągniesz wnioski dla swojej działalności (jeśli zajmujesz się ewangelizacją)
  • Dowiesz się, co Bóg mówił do Izraela tysiące lat temu i jakie słowa kieruje dziś indywidualnie do każdego człowieka